Selecteer een pagina

De pioniers

Naam: M. Groeneweg
Functie: Voorzitter

Naam: H. A. M. Pellenaars
Functie: Voorzitter Raad van Toezicht

Naam: G. Schretzmeijer
Functie: Secretaris

Naam: S. Trumpi
Functie: Lid Raad van Toezicht

Naam: S. van Dongen
Functie: Penningmeester

Naam: O. W. Akkerman
Functie: Lid Raad van Toezicht

Naam: C. M. M. Timmers
Functie: Lid Raad van Toezicht

Algemene informatie

Naam: Stichting Educa
Bezoekadres: Etnastraat 20, 4814 AA Breda, Nederland
Postadres: Ceresplein 51, 4811 CE Breda, Nederland
Telefoon: 0636208914
Email: info@stichtingeduca.nl
Website: www.stichtingeduca.nl
KVK nr.: 65150333
RSIN nr.: 855999354

Beleidsdocument

De stichting heeft ten doel:

 • Het tot bloei laten komen van de potenties van kinderen.
 • Het verbinden en samenbrengen van mensen, culturen en diversiteit in de samenleving door het realiseren van workshops voor kinderen.
 • Het stimuleren van burgerschap en respect bij “normale” kinderen zodat kwetsbare kinderen beter geaccepteerd worden door hun omgeving en anderen.
 • Kinderen leren werken/leven met zichzelf en hun tekortkomingen en talenten.
 • Kinderen leren plezier te hebben, bewustwording rondom psychische- en lichamelijke beperking.
 • Het binden van diversiteit in de klas, met name binnen het passend onderwijs.
 • Het geven van workshops om de kwetsbare kinderen te leren de wereld, maatschappij en omgeving beter te begrijpen en hier deel vanuit te maken.

Werkzaamheden:

 • Het geven van workshops op locatie voor de doelgroep.
 • Het realiseren van projecten zowel on- als offline voor de doelgroep.
 • Het organiseren van evenementen voor de doelgroep.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Het werven van donateurs en fondsen.
 • Het verzamelen van vrijwilligers.