Selecteer een pagina

“Wij verbinden ons aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.” Zo luidt het eerste punt uit het ‘Thuiszitterspact’ dat maandag 13 juni ondertekend werd. Voormalig kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld als ‘aanjager’.

Dit alles gebeurde vandaag op de Landelijke Thuiszitterstop in Utrecht. Tot de ondertekenaars behoorden de staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Sander Dekker (OCW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanspreken en stimuleren

Het pact moet de regio’s een impuls geven om het aantal thuiszitters terug te dringen. Het afgelopen jaar ging het om 10.000 leerplichtige kinderen die voor langere of kortere tijd thuis zaten. Waar het wat minder goed gaat , kan Marc Dullaert de regio’s in kwestie aanspreken en stimuleren. Sander Dekker: “Heldere, regionale afspraken kunnen de toekomst van een kind maken of breken. Het is goed dat Dullaert zich daar nu hard voor gaat maken.”

Preventie, samenwerken en maatwerk

In het pact staat dat samenwerkingsverbanden en gemeenten samen gaan bepalen wie van de twee een besluit neemt over een onderwijsplek voor een kind dat dreigt thuis te komen zitten. Ouders en waar mogelijk het kind worden daar ook bij betrokken. Gemeenten wordt daarnaast gevraagd een helder stappenplan op te stellen, waarin preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen duidelijk terug komen. Verder gaan de gemeenten het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet verminderen. Tijdens een jaarlijkse Thuiszitters-top zal de voortgang van het Thuiszitterspact bewaakt worden.