Selecteer een pagina

Leerkrachten beschikken over voldoende pedagogische en organisatorische competenties om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften les te geven in het kader van Passend onderwijs. Toch denkt een kwart van de leerkrachten dat ze deze kinderen niet kunnen bieden wat ze nodig hebben. Nascholing is vooral gewenst op het gebied van kennis van leerlijnen, differentiatie en omgaan met gedragsproblemen. Dit blijkt ook onderzoek van het ITS van de Radboud Universiteit, het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool Leiden.

De leerkrachten beschikken ook over genoeg interpersoonlijke competenties en vaardigheden om samen te werken. Behalve basisvaardigheden om goed onderwijs te geven, hebben leraren complexe vaardigheden nodig om maatwerk te leveren aan zorgleerlingen. Zo moeten leerkrachten op pedagogisch gebied bijvoorbeeld niet alleen leerlingen motiveren, maar ook zorgleerlingen eigen verantwoordelijkheid geven. Op vakinhoudelijk en didactisch gebied moeten ze niet alleen uitdagend les kunnen geven, maar ook voldoende kennis hebben van remediërende middelen. Twee derde van de leerkrachten wil zelf bepaalde competenties verder ontwikkelen. Vooral op het gebied van omgaan met gedragsproblemen. Leerkrachten willen zich ook meer bekwamen op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

Tekortschieten
Hoewel leerkrachten het tot op zekere hoogte als een uitdaging zien om zorgleerlingen les te geven, denkt een kwart deze kinderen niet te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Dit sluit aan bij eerder onderzoek: leerkrachten leggen voor zichzelf de lat vrij hoog en vinden al gauw dat ze tekortschieten. Een derde voelt zich overbelast door het onderwijs aan zorgleerlingen. De werkdruk lijkt daarbij een groter probleem te zijn dan onvoldoende competenties.

Rol schoolleider in professionalisering
Een belangrijke randvoorwaarden voor professionalisering van leerkrachten is dat schoolleiders betrokken zijn en de leerkrachten stimuleren. Zij moeten ervoor zorgen dat leerkrachten de noodzaak ervan inzien. Regelmatige klassenbezoeken en het onderwerp aan de orde stellen tijdens functioneringsgesprekken helpen daarbij. Volgens schooldirecteuren is reflectievermogen cruciaal: leerkrachten moeten zich bewust zijn van hun eigen invloed op het handelen en de ontwikkeling van de leerling. Ook moeten zij hun eigen grenzen kennen. Andere voorwaarden voor professionalisering van leerkrachten is dat de scholing bij de praktijk aansluit, voortkomt uit de behoefte van het team en interactie tussen leerkrachten stimuleert.

Een positieve houding speelt een belangrijke rol bij de opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In zes op de tien scholen zijn leerkrachten tamelijk tot zeer positief over het opnemen van deze kinderen op hun school.

Rapport Passende competenties voor passend onderwijs
http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/06/Smeets_Passende-competenties-voor-passend-onderwijs-413-12-015.pdf

Downloads en links