Selecteer een pagina

Uw hulp heeft ook voordelen!

U kunt Stichting Educa steunen met een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Stichting Educa is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw gift aftrekbaar is. Op de website van de belastingdienst leest u hier meer over.

Uw gift volledig aftrekbaar met schenkingsovereenkomst

Bij een periodieke schenking legt u uw gift voor een periode van 5 jaar vast in een schenkingsovereenkomst. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terug ontvangt van de Belastingdienst.

Kortom, u kunt:

  • Optie 1: meer geld overhouden van uw jaarlijkse schenking
  • Optie 2: een groter bedrag schenken zonder dat het u meer kost.

In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van een modaal inkomen (€36.500, Bron: CPB). Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Het enige dat u hoeft te doen is een Periodieke Schenkingsovereenkomst ondertekenen en naar Stichting Educa op te sturen.

Bereken met deze rekenhulp hoeveel u kunt besparen of extra doneren.